Vahid Dastgerdi St, Tehran, Iran
971-525342500+

Protein Recipes

همه ما نیازمند پروتئین هستیم و این ماده مغذی مهم به ساخت عضلات کمک میکند. پروتیین وی شرکت ما شامل بیست و پنج گرم پروتیین در هر اسکوپ در در طعمهای متفاوت و لذت بخش می باشد. این پروتیین شامل بسیاری از آمینو اسیدها است.همچنین این محصول توسط فرآیندهای پیشرفته به بیشترین مقدار خلوص برای هضم آسان رسیده است و در آن از مواد کاملا طبیعی برای طعم دهندگی  و شیرین کنندگی استفاده شده است.

گذاشتن باسخ